Gracjan Gornig – polski Andrew Tate

Nadal jestem na ścieżce rozwoju osobistego i poszukiwania guru. Gracjan Gorning sprawił, że zostałem Ultra Alpha Sigma Male, przestałem być p… a także zacząłem być prawdziwym mężczyzną, żeby już nie być biedakiem! Efektem ubocznym są brudne ręce… ale warto było…